פבל בוטנוב, קרסנודר, רוסיה

אני רוצה להודות לכם על טיול כה מקצועי עבור הקבוצה שלנו , תודה לכם! אתם מצויינים